Slide

We hebben als YAM een hele grote verantwoordelijkheid

Jeugdzorgorganisatie YAM staat voor een toegankelijk zorglandschap: geen jongeren meer tussen wal en schip. YAM is een samenwerkingsverband van middelgrote en kleine aanbieders. Wie zijn deze aanbieders en wie zijn de gezichten achter deze samenwerkende partijen? We stellen ze graag aan je voor. We trappen deze serie af met Frans van Angeren: bestuurslid van Stichting de As.

Versterking in competenties en doelgroepen

YAM heeft verschillende expertises samengevoegd. Frans: “In het zorgaanbod vullen we elkaar goed aan. Het is heel fijn dat we elkaar vanuit verschillende competenties en doelgroepen weten te versterken. Stichting de As is misschien een beetje de vreemde eend in de bijt, omdat we ons als enige partij richten op een specifieke doelgroep. We bieden begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en jongvolwassen met autisme. Self concentreert zich meer op het ‘onbegrepen gedrag’, ongeacht de diagnose. Kindertherapie Brabant richt zich vooral op vaktherapie en het gezinstherapeutische deel. Praktijk voor Orthopedagogiek Berkel-Enschot zet zich in op diagnostiek, kortdurende behandelingen en richt zich op de opvoedkundige kant.”

Kritische vragen stellen

Naast elkaar te hebben gevonden in het versterken van elkaars kwaliteiten, zorgen ook de overlappende visies voor de succesformule. Frans: “De verschillende samenwerkingspartijen van YAM hebben veel tijd besteed om elkaar goed te leren kennen. Waarbij vragen werden gesteld als: wat hebben we elkaar te bieden? En vinden we elkaar in de visie over jeugdhulp? Iedere zorgpartij heeft in zijn visie staan: ‘we stellen het kind centraal’ en ‘we zijn vraaggericht’. Tijdens deze uitgebreide kennismaking hebben we elkaar kritische en moeilijke vragen durven stellen om te achterhalen of mooie zorgambities ook écht haalbaar zijn. Maar je kunt ook denken aan vragen over financiën, zoals: zet je jeugdhulpgeld ook echt in waarvoor het bedoeld is? We hebben als YAM een hele grote verantwoordelijkheid, waardoor we elkaar scherp moesten houden sinds de verkenningsfase. Sindsdien hebben we altijd het belang gezien van de klik op organisatieniveau: het gaat niet om de personen waarmee we de samenwerking zijn aangegaan, maar om de haalbare visie van de betrokken organisaties.”

Over Frans van Angeren

Frans van Angeren startte al op 23-jarige leeftijd zijn zorgcarrière. Bij een orthopedagogisch centrum zette hij een crisisopvangteam op. Hij werkte in die tijd veel samen met een psychiater uit het Leo KannerHuis die een bredere context gaf over het “onbegrepen gedrag”, wat later de naam ‘autisme’ kreeg. Het creëren van veiligheid en verbinding was de basis van waaruit werd gewerkt. Deze psychiater zei over autisme: “Reageer niet op het gedrag, maar leer je afvragen waarom iemand iets doet of zegt. Gedrag komt altijd ergens vandaan”. 

Een paar jaar later werd Frans projectleider bij de Raad van de Kinderbescherming. Om weer terug te keren naar de zorg, omdat de fascinatie voor autisme er nog steeds was. Na jaren ervaring binnen de zorg, waaronder het mede opzetten van het Leo KannerHuis Brabant, en Toegang Tilburg, startte hij samen met Frans Molkenboer Stichting de As. Met altijd in zijn achterhoofd: die belangrijke visie van de psychater uit het Leo KannerHuis. Deze visie beïnvloedt tot de dag van vandaag de zorgkeuzes van Frans en de richting van zijn organisatie.