Slide

De Klantreis – op weg met YAM

Jouw kind/ Jij en jouw gezin worden bij ons vanuit één hand geholpen. Bij de intake/ kennismakingsfase worden direct jouw hulpbronnen en het netwerk van jouw gezin in kaart gebracht, om zo de best mogelijke zorg af te stemmen op jouw hulpvraag en die van jouw gezin.

Een passend overbruggingsaanbod wordt wanneer nodig door YAM georganiseerd. Dit door middel van de inzet/ verlenging/ intensivering van de al aanwezige steunbronnen, activatie van de sterke delen binnen het gezin en psycho-educatie.

Het versterken van de zelfredzaamheid en het vergroten van de eigen kracht zijn de belangrijkste doelen van de interventies tijdens de zorgfase. Hierbij werken we altijd samen met het gezin en andere betrokken disciplines wanneer dit waardevol is voor het proces.

Successen worden met jou en jouw gezin gevierd om de groei de aandacht te geven die het verdient en te verankeren.

Eventuele vervolg-ondersteuningsbehoeften worden samen met jou en jouw gezin besproken.

We staan naast jou en gaan altijd op zoek naar een passende oplossing.

De normalisatiegedachte blijft leidend bij het behouden van opgebouwde krachten en de ontwikkelde zelfredzaamheid.

Jij kan jouw leven leiden vanuit jouw wensen, behoeften en mogelijkheden.