Slide

Korte lijntjes zorgen ervoor dat we cliënten een beter afgestemd aanbod kunnen bieden

Jeugdzorgorganisatie YAM staat voor een toegankelijk zorglandschap: geen jongeren meer tussen wal en schip. YAM is een samenwerkingsverband van middelgrote en kleine aanbieders. Wie zijn de gezichten achter deze samenwerkende partijen? We stellen ze graag aan je voor. Deze keer: Radna van Empel van PRO-BE (Praktijk voor Orthopedagogiek Berkel-Enschot)

Start van de samenwerking

Voordat samenwerkingsverband YAM werd opgericht, werkte Radna op casusniveau al samen met de andere drie initiatiefnemers van YAM. Radna: “In deze samenwerking merkte ik dat de verschillende partijen elkaar goed aanvullen. Daarnaast staan we voor dezelfde visie: de cliënt staat centraal en we werken vraaggericht. Naar aanleiding van succesvolle trajecten nodigde ik alle partijen uit op mijn praktijk om verbinding te maken. Daarna zijn we vaker met elkaar in gesprek gegaan om elkaar beter te leren kennen en kritische vragen te stellen, zowel op inhoudelijk als financieel vlak. Onze gezamenlijke conclusie? Onze zorgambities worden écht haalbaar door samen te werken onder één paraplu.” 

Praktijk voor Orthopedagogiek Berkel-Enschot

Radna: “PRO-BE is een praktijk die zich vooral richt op psychosociale zorg aan kinderen, jongeren en gezinnen als het gaat om (complexe) opvoed- en ontwikkelingsvraagstukken met betrekking tot het kind en zijn/haar gezin (systeem). Ons team bestaat uit psychologen, orthopedagogen, orthopedagoog-generalisten (tevens ook EMDR-therapeuten en systeemtherapeuten) en een GZ-psycholoog. We bieden diagnostisch onderzoek (cognitief en sociaal-emotioneel onderzoek, gezinstaxatie), cognitieve gedragstherapie, EMDR, systeemtherapie en individuele behandelingen op maat. We zorgen ervoor dat een kind en zijn/haar systeem voldoende vertrouwen hebben om samen met ons aan hun doelen te werken en ervoor te zorgen dat zij stappen kunnen zetten in hun ontwikkeling. We schalen op waar nodig, maar willen vooral dat het kind en zijn/haar systeem weer in hun kracht staan zodat ze zelf verder kunnen.” 

YAM biedt een afgestemd aanbod binnen de regio

PRO-BE biedt diagnostiek, individuele behandelingen, traumabehandeling en systeemtherapie. Radna: “De kracht van PRO-BE is dat we een kleine zorgaanbieder zijn, maar we wel veel kunnen bieden waarmee we elkaar binnen YAM kunnen versterken. Stel: uit een onderzoek komt de conclusie dat er sprake is van een Autisme Spectrum Stoornis. Dan verwijzen wij door naar Stichting de As. Stel dat er psychomotorische therapie (PMT) geïndiceerd wordt, dan verwijzen wij door naar Kindertherapie Brabant of Self. Doordat de lijntjes kort zijn, kunnen wij voor de andere partijen een veilige basis creëren voor de cliënt én een warme overdracht verzorgen. Bij sommige jongeren vanuit Self – die in het onderwijs of in de thuissituatie vastlopen – kunnen wij aanvullend onderzoek doen waar het probleemgedrag vandaan komt. Of we bieden EMDR als een jongere traumatische gebeurtenissen heeft meegemaakt en daardoor vastloopt. Dit kan ook in combinatie met PMT. Kortom we vullen elkaar erg goed aan.”

Over Radna van Empel

Radna is in 2016 gestart met het opzetten van haar praktijk. Ze volgde verschillende opleidingen, zoals Sociaal Pedagogisch Werk en Sociaal Pedagogische Hulpverlening. In 2006 heeft ze aan de Radboud Universiteit in Nijmegen haar master Pedagogische Wetenschappen behaald. Na deze opleiding tot orthopedagoog volgde ze aanvullende opleidingen, waaronder Systeemtherapie en EMDR Europe practitioner. Radna deed veel ervaring op bij verschillende doelgroepen, zoals binnen de psychiatrie, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, de Raad voor de Kinderbescherming, justitie en de jeugdhulpverlening. Daarnaast voerde ze psychodiagnostische onderzoeken uit voor de rechtbank en de jeugdbescherming vanuit het ambulatorium en de jeugdhulpverlening. In 2018 behaalde Radna de registratie tot Orthopedagoog-generalist en is ze BIG-geregistreerd. Ze blijft graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen en is aangesloten bij verschillende verenigingen: BIG, NVO, NVRG, SKJ en VEN.

Door haar ruime leer- en werkervaring is ze in staat om met een breed vizier naar hulpvragen te kijken en vindt ze makkelijk aansluiting bij cliënten en hun systemen. Radna vindt dat een kind zich moet kunnen ontwikkelen in een stabiele (leer)omgeving. Ze gelooft in de mogelijkheden en krachten van een kind en dat het gezin (systeem) daarbij een grote rol speelt. Radna kijkt altijd naar de mogelijkheden waarop een kind en/of ouder weer vertrouwen krijgt. Doordat haar praktijk in de afgelopen jaren groeide, werkt Radna inmiddels niet meer individueel. Met een team van fijne en enthousiaste collega’s zet zij haar passie voor dit werk voort.