Slide
DAGBEHANDELING
DAGBEHANDELING

Aanpak starten dagbehandeling Breda

Visie/Missie
Door middel van een multidisciplinaire aanpak, waarbij we de behandeling en het onderwijs naadloos integreren, streven we ernaar jongeren voor te bereiden op een succesvolle terugkeer naar hun reguliere schoolomgeving of naar de volgende fase in hun leven. Onze visie is om jongeren te helpen bij het ontwikkelen van hun eigen identiteit, het versterken van hun vaardigheden en het creëren van een positief toekomstperspectief.
We hechten waarde aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden, empathie en veerkracht bij onze jongeren. We bieden mogelijkheden voor persoonlijke groei, sociale interactie en de ontwikkeling van positieve relaties met leeftijdsgenoten en volwassenen.
Ons team bestaat uit hooggekwalificeerde professionals, waaronder therapeuten, behandelaren en begeleiders, die nauw samenwerken om een geïntegreerde aanpak te bieden. We geloven in de kracht van samenwerking en hechten waarde aan de betrokkenheid van ouders/verzorgers, leerkrachten en andere betrokkenen bij het behandelingstraject.

Voor wie
Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die (deels) uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen, kunnen terecht bij de dagbehandeling.
De dagbehandeling is een plek waar ze samen met andere jongeren en een persoonlijke coach op ontdekkingstocht gaan naar hun eigen talent en hoe ze dit talent kunnen benutten. Samen gaan ze aan de slag om de benodigde competenties te ontwikkelen waarmee de jongeren zo snel mogelijk kunnen terugkeren naar het onderwijs of op een andere manier hun plek kunnen vinden in de samenleving.