Slide

Samenwerkingsverband YAM is er onvoorwaardelijk voor jongeren

Jeugdzorgorganisatie YAM staat voor een toegankelijk zorglandschap: geen jongeren meer tussen wal en schip. YAM is een samenwerkingsverband van middelgrote en kleine aanbieders. Wie zijn deze aanbieders en wie zijn de gezichten achter deze samenwerkende partijen? We stellen ze graag aan je voor. Deze keer: Bas van der Linden van Stichting Self Doen wat werkt.

Onbegrepen of moeilijk verstaanbaar gedrag

Stichting Self heeft haar zorgaanbod ingericht voor jongeren met complexe problematieken. Bas: “Complexe casuïstiek kan én moet ambulant – vanuit de thuissituatie – aangepakt worden. Dit is één van de belangrijkste redenen waarom Self is opgericht. Self richt zich op kinderen en jongeren met onbegrepen of moeilijk verstaanbaar gedrag. Dit gedrag uit zich vaak in opvliegend, angstig, (extreem)passief en/of zorgmijdend gedrag. Gedrag – en dus ook onbegrepen of moeilijk verstaanbaar gedrag – staat altijd in relatie met de omgeving. Zowel degene die het gedrag vertoont als degenen die ermee omgaan hebben hier een rol in. Onze ambulante zorg zetten we dan ook vraag- en systeemgericht in, afgestemd op de behoefte van het kind/gezin. Dit doen we door te beginnen met contact maken en vanuit daar werken we verder aan vertrouwen en verandering. Dit klinkt simpel, maar écht contact maken en betrouwbaar worden in een omgeving waar de stress hoog is, is het moeilijkste van ons werk.” 

Wonen doe je thuis

YAM heeft meerdere aanvullende expertises samengevoegd. Bas: “Binnen YAM hebben we elkaar gevonden in een gedeelde kijk op zorg. De essentie hiervan is niet het onbegrepen gedrag, maar de menselijke behoeften als uitgangspunt nemen. Vanuit die menselijke behoeften geloven we onvoorwaardelijk in jongeren en in zijn of haar talenten, maar ook in de kansen en mogelijkheden van het kind en/of het gezin. YAM is een samenwerkingsverband tussen Stichting Self, Stichting de As, Kindertherapie Brabant en Praktijk voor Orthopedagogiek Berkel-Enschot. Hierin werken we samen vanuit het uitgangspunt ‘wonen doe je thuis’. We willen werken vanuit de bedoeling, dit betekent: de juiste hulp, thuis georganiseerd, in nauwe afstemming met het gezin en in samenwerking met verschillende professionals/partijen. De opdracht en het vertrouwen vanuit de zorgregio Hart van Brabant is groot, hierin pakt YAM verantwoordelijkheid en zoeken we proactief integrale samenwerking op om te komen tot een toekomstbestendige wijze van het organiseren van jeugdzorg. Hierin zijn we als YAM betrokken, lerend, kritisch en transparant.”

Over Bas van der Linden

Bas van der Linden kwam er jaren geleden achter dat zijn hart in de zorg lag. Jonge collega’s met problemen nam hij gevraagd en ongevraagd onder zijn hoeden toen hij werkzaam was in de bouwsector. Door de blijvende interesse in zorg, startte Bas in die tijd met de deeltijdopleiding SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening). Na enkele stages deed hij zijn werkervaring op als groepsbegeleider, persoonlijk begeleider en teamleider bij zorgverlener ASVZ. Daarnaast volgde Bas een managementopleiding in de zorg. Het werken vanuit een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie bij moeilijk verstaanbaar gedrag en het richten op de menselijke behoeften heeft de basis gevormd. Bas heeft altijd met grote interesse gewerkt voor de doelgroep van jongeren met (veelal) complex gedrag die tussen wal en schip terechtkwamen. De groep die moeizaam thuis kan wonen, maar zichzelf ook niet bij een zorginstelling ziet wonen. Betrokken bij een denktank om ambulante begeleiding vorm te geven binnen de zorgorganisatie waar hij toen werkte en door zijn betrokkenheid bij complexe casussen, groeide zijn belangstelling in het ‘wonen doe je thuis’-principe.