Slide

Zorgorganisatie YAM gestart met aanbieden van jeugdzorg in Hart van Brabant

Jeugdhulpaanbieder You and Me (YAM) is sinds de start van 2023 actief in de regio Hart van Brabant. Het samenwerkingsverband bestaat uit verschillende Brabanste zorgorganisaties en is vorig jaar een aanbesteding gegund door de gemeenten van de regio Hart van Brabant. Bas van der Linden (YAM): “Als samenwerkingsverband staan we stevig in onze schoenen. We hebben een gedeelde missie: jeugdhulp in de regio verbeteren en wachttijden wegwerken.”

YAM is een samenwerkingsverband tussen Stichting de As, Self doen wat werkt, Kindertherapie Brabant en Praktijk voor Orthopedagogiek Berkel-Enschot. Bas: “YAM biedt een vraag- en systeemgericht zorgaanbod, waarbij zelfredzaamheid en eigen kracht van de cliënt centraal staan.”

YAM werkt onderscheidend
Iedereen verdient een goede toekomst en een volwaardige plek in de maatschappij. YAM gelooft onvoorwaardelijk in de talenten, kansen en mogelijkheden van individuen en hun systemen. Kinderen en gezinnen ontwikkelen zich zo passend mogelijk in de eigen omgeving. YAM werkt daarom vanuit het uitgangspunt ‘wonen doe je thuis’. Bas: “We blijven naast de client staan, tot de diegene op zijn of haar plek is en de behoefte vervuld is. YAM laat pas los als iemand op zijn plek is aangekomen. We doen wat nodig is, hebben vraageigenaarschap en sluiten aan bij de ondersteuningsbehoefte van de cliënt en het gezin.”

4 enthousiaste zorgaanbieders
De combinatie van middelgrote en kleine aanbieders in één samenwerkingsverband maakt YAM onderscheidend. YAM staat voor een toegankelijk en dekkend zorglandschap: geen jeugdigen meer tussen wal en schip.

Meer weten over YAM of heb je een hulpvraag? Neem contact met ons op!

Het gaat om onderstaande jeugdzorgaanbieders:

Self – https://selfdoenwatwerkt.nl
PRO-BE – https://www.pro-be.nl
Stichting de AS – https://www.stichtingdeas.nl
Kindertherapie Brabant – https://kindertherapiebrabant.nl